I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego judomarket.pl jest Globtel Mariusz Winnicki, ul. BERNARDYŃSKA 7/77, 02-904 Warszawa. Wpisana pod numerem 351365 w ewidencji działalności gospodarczej w księgach Prezydenta mst Warszawy. Numer Identyfikacji Podatkowej 113-048-45-11
 2. Dane do kontaktu: tel 600 33 11 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora użytego do wykonania połączenia), email sklep@judomarket.pl
 3. Wszystkie produkty, które oferowane są w naszym sklepie są nowe, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku całej Unii Europejskiej. Zakupione produkty w naszym sklepie nie posiadają gwarancji producenta ale objęte są rękojmią.
 4. Użyte znaki towarowe lub nazwy handlowe są zastrzeżone na rzecz swoich właścicieli. W niniejszej publikacji zostały one użyte jedynie dla wskazania przeznaczenia oferowanych towarów.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

II. Sposoby składania zamówień oraz płatności

 1. Zamówienia w sklepie można składać w następujący sposób:
  - bezpośrednio ze strony www: wypełniając odpowiedni formularz na stronie sklepu,
  - przez email: zamówienie wysyłane na adres sklep@judomarket.pl powinno zawierać następujące dane zamawiającego: adres dostawy, oraz określenie sposobu płatności i wysyłki, ewentualne dane do faktury,
  - telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach : 10.00- 15.00,
 2. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia lub niemożności jego realizacji, firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Płatności można dokonać: przelewem na nasz rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze u kuriera ( za pobraniem) gotówką w naszym biurze - w przypadku odbioru własnego.

III. Realizacja zamówień oraz dostawa

 1. Zamówienia realizowane są w przeciągu 48 godzin w dni robocze, lub do 2 tygodni w przypadku braków w magazynie. W przypadku płatności przelewem termin rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia należności na konto firmy Globtel Mariusz Winnicki. Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski SA o/Warszawa 07 1050 1025 1000 0023 0034 2256
 2. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia do nadania wysyłki u Kuriera InPost. Globtel nie odpowiada za zwłokę w dostawie po przekazaniu paczki Kurierowi InPost.
 3. W szczególnych przypadkach niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub możliwość do odstąpienia od umowy.
 4. Produkty objęte promocją nie podlegają dodatkowym rabatom, a promocje i rabaty nie sumują się.
 5. Koszty przesłania paczki doliczamy wg cennika kuriera InPost. Koszty te są zależne od wagi oraz ilości paczek.
 6. Koszty wysyłki kurierem :
  Przesyłka kurierska za pobraniem:
  (płatna u kuriera przy odbiorze)
  • do 20 kg cena 26,00 zł brutto
  Przesyłka kurierska:
  (płatna przelewem przed wysyłką)
  • do 20kg cena 21,00 zł brutto
 7. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 1500zł, formą płatności jest płatność przelewem lub gotówka przy odbiorze w naszym biurze. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych jak i firm.

IV. Zwrot lub wymiana towaru, odstąpienie od umowy (pobierz formularz)

 1. Dajemy Państwu możliwość odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej na odległość, zwrotu lub wymiany towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym w przeciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.( zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)
 2. Z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać wyłącznie Konsument- osoba fizyczna dokonująca z nami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.  Przed odesłaniem do nas zakupionego produktu uprzejmie prosimy o informację mailową lub telefoniczną o planowanym zwrocie lub wymianie. Pomoże nam to sprawnie pokierować Państwa w prawidłowym wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy ( wzór formularza poniżej)
 4. W przesyłce z towarem powinny znajdować się dokument zakupu-oryginał paragon/faktura- wystarczy nr  (są one niezbędny do dokonania zwrotu):
  • w przypadku zwrotu: wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawierający: dane kupującego oraz numer konta, na które można przelać wartość zwróconego towaru
  • w przypadku wymiany: wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawierający: dane kupującego, dokładne określenie rodzaju towaru oraz rozmiaru, który chcielibyście Państwo otrzymać w zamian.
 5. Dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie zrealizować zwrot lub wymianę (nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od Państwa oświadczenia odstąpienia od umowy wraz ze zwracanym towarem).
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz koszty wysyłki zamienianego towaru.
 7. Zwrot pieniędzy za zakupiony i zwracany towar dokonujemy na rachunek bankowy kupującego z którego otrzymaliśmy wpłatę lub na rachunek podany w formularzu odstąpienia od umowy.
 8. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 9. Adres, na który można odesłać towar: Globtel Judomarket.pl ul. BERNARDYŃSKA 25, 02-904 Warszawa. 

V. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Judomarket.pl , zwane dalej zasadami, określają tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do Judomarket.pl przez jego klientów.

1.PRZEBIEG PROCESU REKLAMACYJNEGO

 1. Etapy procesu reklamacyjnego:
  1. przyjęcie reklamacji oraz jej rejestracja;
  2. rozpatrywanie reklamacji;
  3. udzielanie odpowiedzi na reklamację.
 2. Przeprowadzając proces reklamacyjny należy:
  1. uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy;
  2. dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów powstałych pomiędzy klientem, a Judomarket.pl.
 3. Informacja o zasadach składania reklamacji jest udostępniana klientowi w regulaminie prezentowanym na stronie Judomarket.pl
 4. Informacja o zasadach składania reklamacji, zawiera:
  1. przyjętą przez Judomarket.pl formę oraz miejsce składania reklamacji;
  2. wskazanie danych kontaktowych umożliwiających złożenie reklamacji;
  3. zakres danych kontaktowych, które winien dostarczyć klient w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, w przypadku gdy Judomarket.pl takich danych nie posiada;
  4. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację;
  5. sposób potwierdzenia wpływu reklamacji;
  6. sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, w tym formę odpowiedzi i sposób jej doręczenia;
 5. Pracownik Judomarket.pl przyjmując zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej ma obowiązek sprawdzić, czy pismo zawiera dane wymagane w formularzu reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia braku informacji wymaganych do rozpatrzenia, reklamacji, należy poprosić klienta o ich uzupełnienie.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Judomarket.pl

 2. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA REKLAMACJI

 1. Pracownik przyjmujący reklamacje w formie pisemnej na maila sklep@judomarket.pl
 2. W przypadku złożenia reklamacji w sposób o którym mówi punkt 1 pracownik Judomarket.pl przyjmujący reklamację, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji, zobowiązany jest w formie pisemnej poinformować klienta o przyjęciu jego oświadczenia wraz ze wskazaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Proces reklamacyjny rozpoczyna się z datą wpływu formularza reklamacyjnego do Judomarket.pl

3.REJESTRACJA REKLAMACJI

 1. Każda reklamacja, która wpłynie do Judomarket.pl, jest rejestrowana.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu zgłoszenia do Judomarket.pl
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin 14 dni, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni, osoba rozpatrująca reklamację powinna w formie pisemnej powiadomić o tym klienta wraz z podaniem:
  1. przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji,
  2. okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. przewidywanego terminu udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w piśmie.

4. UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ,

Judomarket.pl bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Judomarket.pl, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

5. W PRZYPADKU, GDY ZMIANIE ULEGNIE STAN FAKTYCZNY, W oparciu o który Judomarket.pl udzielił odpowiedzi na reklamację, Judomarket.pl ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

VI. Ochrona danych osobowych

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Globtel Mariusz Winnicki w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia w Sklepie dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. Jesteśmy partnerem firmy DANRHO oraz Matsuru

IX. Asortyment, który sprzedajemy cieszy się wielkim uznaniem wśród najlepszych sportowców na całym świecie. Nasze produkty są przez nich rekomendowane, ponieważ wykonywane są z bardzo trwałych materiałów w nowoczesnych i specjalistycznych zakładach.

X. Posiadamy bardzo bogatą ofertę ubiorów, akcesoriów oraz gadżetów dla dyscypliny JUDO,

XI. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w produkcji gadżetów w tematyce sportowej JUDO co pomoże w dokonywaniu zakupów w naszym sklepie internetowym.

XII. Wybierając poszczególne modele kimon i ich wymiary proszę wziąć pod uwagę to iż prawie wszystkie judogi kurczą się po pierwszym praniu.